KDU-ČSL v Třebechovicích p/O. má dlouholetou tradici, početnou členskou základnu a zájem přispívat k dobrému výkonu veřejné správy.

Je za námi dlouholetá práce ve vedení města, díky které se podařilo realizovat mnoho rozvojových projektů výrazně zlepšujících kvalitu života. Naši členové se také dobrovolnou prací angažují v kulturních, sportovních a sociálních aktivitách, kterými se snažíme přispět k tomu, aby naše město bylo i přátelským společenstvím lidí.